Kreu
KreuKreuRrjetiLajmetBëjeni tuajin librin

Trajnimi me drejtuesit e shkollave të mesme

Edi Vlusha
30.5.23

Drejtuesit e shkollave të mesme në Shqipëri, u njohën gjatë muajit Qershor me librin “Ekonomiksi i Mendimit Praktik. Ky trajnim mbi këtë libër ata e zhvilluan në Universitetin Europian të Tiranës, i cili është nstitucion prestigjioz në fushën e arsimit të lartë në Shqipëri.

Gjatë trajnimit frymëzues, Elona Shehu, pedagoge e Ekonomiksit dhe Finacës në UET, kishte përgatitu një modul për audiencën mbi edukimin financiar dhe ekonomik dhe ndikimin e thellë në procesin e marrjes së vendimeve tek të rinjtë dhe kryesisht për nxënësit e shkollave të mesme.

Zonja Shehu me krenari ka ndriçuar rolin jashtëzakonisht të Iniciativës për Themelimet Ekonomike (EFI) në promovimin e edukimit ekonomik, veçanërisht përmes librit frymëzues " Ekonomiksi i Mendimit Praktik ".

Si shenjë e mirënjohjes, të gjithë të parnishmit që ishin në këtë trajnim u është dhuruar një kopje personale të këtij libri të.

Drejtuesit e shkollave të mesme, gjithashtu janë prezantuar me një projekt të ardhshëm që do të nxisë nxënësit e shkollave të mesme për më tepër angazhim dhe njohuri në fushën ekonomiksit. Kjo iniciatiave e cila do të zhvillohet në muajin Tetor është Olimpiadën Ekonomike.