Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuInformacionBëjeni tuajin librinBibliotekaRrjeti

Bëjeni tuajin librin

"Ekonomiksi i Mendimit Praktik" shpjegon bazat e ekonomisë në një gjuhë që është e lehtë për t'u kuptuar nga të gjithë! Lexojeni në internet ose shkarkojeni falas dhe zbuloni se çfarë është ekonomiksi për ju në jetën tuaj të përditshme.

the-book

Edicioni në internet

me video të lidhura

Përfshin tekstin dhe imazhet. Videot hapen në shfletues dhe kërkojnë lidhje me internetin. Madhësi e vogël skedari.

PDF

me video të lidhura

Përfshin tekstin dhe imazhet. Videot hapen në shfletues dhe kërkojnë lidhje me internetin. Madhësi e vogël skedari.

EPUB

me video të lidhura

Përfshin tekstin dhe imazhet. Videot hapen në shfletues dhe kërkojnë lidhje me internetin. Madhësi e vogël skedari.

EPUB

me video të integruara

Përfshin tekstin, imazhet dhe videot në një skedar të vetëm. E përkryer nëse dëshiron disponueshmëri të plotë jashtë linje. Madhësi skedari e madhe.
I disponueshëm gjithashtu edhe në gjuhën angleze, armene, azerbajxhanase, gjeorgjiane, kazake, kirgistane, ruse, ukrainase dhe uzbek

Botim dygjuhësh

"Common Sense Economics" ANG/RUS

Librat dygjuhësh u mundësojnë lexuesve të përmirësojnë anglishten, ndërsa mësojnë rreth ekonomiksit. Botimi ynë i parë dygjuhësh ofrohet në anglisht/rusisht