Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuHistoria jonëProjekteBëjeni tuajin librinBibliotekaRrjeti

Doracak për mësimdhënes

Gjithçka që u duhet mësuesve për të mësuar hyrjen në ekonomiks

Gjithkush mund të jetë ekonomist i mendimit praktik!

Në të gjithë Evropën Lindore, Kaukazin e Jugut dhe Azinë Qendrore, EFI-ja dhe partnerët e saj ndërkombëtarë po u ofrojnë studentëve, mësuesve dhe publikut të gjerë një mundësi për të eksploruar parimet thelbësore ekonomike që ndikojnë në jetën e tyre të përditshme; në gjuhën e tyre dhe pa kosto financiare. Ata po drejtojnë programe novatore aktivitetesh për nxënësit e shkollave të mesme e universitetet dhe mësuesit e tyre, për t’i entuziazmuar dhe për të nxitur interesin e tyre për të mësuarit dhe në mësimdhënien e ekonomisë. Konkurset dhe trajnimi i mësuesve përbëjnë thelbin e asaj që bëjmë. Ndërsa zhvillojmë bazën tonë të partnerëve në të gjithë rajonin, qëllimi ynë është të rrisim standardet e edukimit ekonomik dhe financiar dhe në këtë mënyrë edhe prosperitetin personal dhe kombëtar për një të ardhme më të ndritur.

1
partnerë ndërkombëtarë që promovojnë edukimin ekonomik dhe financiar
1
Mbi nxënës të shkollave të mesme regjistrohen në Olimpiadën e Ekonomiksit 2023
1
shkarkime të librit “Ekonomiksi i mendimit praktik”

What's New?

Partner profile - Kosovo: Riinvest Institute as pioneer of liberal economic thinking

Pristina-based Riinvest Institute is Kosovo’s oldest think tank and a pivotal force in the country’s economic evolution. Founded on a mission to promote sustainable economic development, Riinvest produces analyses, publications, and research reports, but its contribution extends beyond theoretical contributions to active involvement in market development, sector interventions, and value chain initiatives.  Read more

Mbështetësit tanë

EFI-ja u është mirënjohëse mbështetësve të shumtë që na mundësojnë të përkthejmë dhe shpërndajmë përmbajtjen e tyre para audiencave të reja.

Vlerësime nga nxënësit/studentët dhe mësuesit

Që në faqet e para të ‘Ekonomiksi i mendimit prakitk, e dija se do të kishte një ndikim të madh tek unë dhe te perspektiva ime. Realiteti është se në fakt më ndryshoi jetën dhe më nxiti të sfidoja veten. Libri ofroi një mënyrë të strukturuar dhe të qartë për të kuptuar shkencën e ekonomiksit.
Alma Gjureci
Studente, Shkup
Nxënësit tanë do të inkurajohen me Common Sense Economics në anglisht. Është me fat që na dhatë shumë kopje në shqip e anglisht që do t’ua ofrojmë në bibliotekën tonë. Si ekonomistë të ardhshëm, është mirë t’i njohin termat ekonomikë në anglisht.
Mësues i gjuhës angleze, Shkolla e Mesme Ekonomike, Podujevë, Kosovë
Kur mendoja rreth ekonomiksit, imagjinoja formula dhe llogaritje matematikore. Nëpërmjet "Ekonomiksi i Mendimit Praktik" mësova se ekonomiksi është kryesisht një stil i të menduarit që do të jetë praktikisht i dobishëm në jetën time të përditshme.
Temo Khatiashvili
Student, Gjeorgji