Skip to content
Home
Home
Who we are
What we do
Get the book

A është “rritja spekulative e çmimeve” një gjë e keqe?

John Stossel
Ndaj videon

Video të ngjashme