Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuBloguRrjetiInformacion
Fillo leximin
ose shkarkoje falas

Ekipi

Kontribuuesit tanë sjellin në këtë projekt unik ekspertizën e tyre shumëvjeçare në fushën e ekonomiksit dhe arsimit. Të gjithë ne kemi kënaqësinë të kombinojmë njohuritë tona profesionale dhe kreativitetin me qëllim që çdo lexues të jetë në gjendje të kuptojë ekonomiksin.

Ekspertët e subjekteve

Zohid Askarov

Zohid ka gradën Ph.D. në Ekonomiks nga Deakin University në Melburn të Australisë dhe është lektor në Westminster International University në Tashkent. Ai ka publikuar në revista të tilla si World Development, European Journal of Political Economy, Public Choice dhe Journal of Housing Economics. Publikimet e tij janë kryesisht në zhvillimin ekonomik dhe institucional të vendeve në tranzicion dhe efektet e tyre në vendet përreth. Ai është i përfshirë në një sërë projektesh arsimore dhe kërkimore me UNESCO, UNDP, JICA, Sasakawa Peace Foundation, Deakin University, University of Antwerp, Maastricht School of Management, DMAN, dhe Institutin Kombëtar të Administratës Publike të Indonezisë. Zohid është bashkëpunëtor akademik i CERGE-EI.

Gurgen Aslanyan

Gurgen ka gradën Ph.D. në Ekonomiks nga CERGE-EI në Republikën Çeke. Ai është asistent-profesor në American University of Armenia, është bashkëpunëtor akademik i CERGE-EI Foundation dhe Studiues i Lartë i Laboratorit të Ekonomiksit të Ural Federal University. Ai ka ofruar konsulencë për organizata si të sektorit privat ashtu edhe publik, duke përfshirë Bankën Qendrore të Armenisë, dhe si studiues ka pasur partneritet me University of Pennsylvania dhe Akademinë e Shkencave të Çekisë. Ai i ka prezantuar dhe publikuar studimet e tij në nivel ndërkombëtar, ka fituar çmime të ndryshme dhe aktualisht është President i Shoqatës Ekonomike të Armenisë.

Olga Flys

Olga ka gradën M.A. në Ekonomiks nga CERGE-EI në Republikën Çeke dhe ka gradën M.S. në Statistika Teorike dhe të Aplikuara nga Universiteti Kombëtar Ivan Franko në Lviv. Aktualisht ajo punon në Republikën Çeke për KPMG Management Consulting dhe është e përfshirë në një startup të përkushtuar për krijimin e një platforme arsimore online për studimet e aplikuara kompjuterike.

Aram Ghazaryan

Aram ka gradën Ph.D. në Ekonomiks nga Universiteti i Torinos. Ai është lektor i Ekonomiksit në Yerevan State University dhe American University of Armenia. Ai është themelues i Qendrës për Vendime të Sjelljes, një njësi studiuese dhe konsulence.

Aida Gjika

Aida ka gradën Ph.D. në Ekonomiks nga Staffordshire University në Mbretërinë e Bashkuar dhe është lektore e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Ajo ka mbi 10 vjet përvojë në mësimdhënie në nivelin universitar dhe pasuniversitar (Mikroekonomi dhe Shkrim Akademik) dhe punë me projekte dhe konsulencë në projekte të ndryshme ndërkombëtare, kryesisht e angazhuar si ekonomiste e aplikuar me ekspertizë në analizën e të dhënave. Studimet e saj fokusohen në çështjet e decentralizimit fiskal dhe rritjes ekonomike, por eksploron gjithashtu edhe politikën fiskale, taksimin e duhanit dhe rritjen rajonale. Aida është bashkëpunëtore akademike e CERGE-EI Foundation.

Maya Grigolia

Maya ka gradën M.A. në Ekonomiks nga International School of Economics në Tbilisi State University (ISET) në Gjeorgji. Ajo është kandidate për gradën Ph.D. në Tbilisi State University. Aktualisht, ajo është pedagoge në American University of the Middle-East, Kuvajt. Ajo ka mbi 10 vjet përvojë në mësimdhënie, kërkime, shkrim projekti dhe konsulencë. Interesat e saj kërkimore janë në politikën fiskale, edukimin financiar dhe zhvillimin e sektorit privat. Portofoli i saj i mësimdhënies përfshin Makroekonominë, Politikën ekonomike, Parimet e ekonomiksit, Statistikat dhe Analizën e të dhënave. Përvoja e saj e kaluar përmban shkrim projekti dhe konsulencë me organizata të ndryshme ndërkombëtare të tilla si Banka Botërore (BWB), Asian Development Bank (ADB), Komisioni Evropian dhe USAID.

Anahit Hovhanissyan

Anahit ka gradën M.A. në Ekonomiks nga International School of Economics në Tbilisi State University (ISET), Gjeorgji. Ajo është ekonomiste e Departamentit të Politikave Monetare të Bankës Qendrore të Armenisë.

Drini Imami

Drini ka gradën Ph.D. në Ekonomi dhe Politika Agroushqimore nga Universiteti i Bolonjës. Ai ka kryer studime për një numër institucionesh kërkimore evropiane të mëdha dhe ka kontribuuar në më shumë se 50 artikuj shkencorë në revista. Interesat e tij studimore përfshijnë ekonomiksin e sjelljes, politik dhe institucional. Drini ka punuar si konsulent për organizata të tilla si FAO, Banka Botërore, BERZH, GIZ dhe JICA. Ai është profesor i asociuar në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Leslie McCall

Leslie, CFA, ka gradën MBA nga Darden School of Business Administration e University of Virginia dhe gradën BA nga Wellesley College. Ajo ka mbi 25 vjet përvojë në Wall Street, me një numër postesh të larta në kërkime kapitale, menaxhim portofoli dhe shërbime bankare me investime. Kërkimet e saj ekonomike në të ardhurat dhe sjelljen e konsumatorit, si dhe parashikueshmëria e efekteve të tyre në tregtimin e kapitalit, e ndihmuan atë që të pozicionohej si eksperte në aksionet e konsumatorëve. Aktualisht ajo është konsulente në kërkime kapitale.

Arben Mustafa

Arben ka gradën Ph.D. në Ekonomiks nga Staffordshire University në Mbretërinë e Bashkuar. Tema e tij gjatë studimit për Ph.D. ishte “Konkurrenca në sektorin bankar dhe ndikimi i saj në riskun bankar dhe marzhet e interesave në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore”. Ai ka një numër publikimesh në këtë fushë. Arbeni ka punuar në funksione të ndryshme, kryesisht në lidhje me kërkimet dhe analizën ekonomike në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai jep mësim në një numër lëndësh të ekonomisë dhe bankare në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan të Kosovës. Ai është bashkëpunëtor akademik i CERGE-EI Foundation.

Iryna Sabat

Iryna është aktualisht duke ndjekur studimet për gradën Ph.D. në Ekonomiks si bashkëpunëtore akademike e Marie Sklodowska-Curie në Nova School of Business and Economics në Lisbonë të Portugalisë. Ajo ka gradën M.A. në Ekonomiks nga CERGE-EI në Republikën Çeke dhe gradën M.A. në Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare dhe Financë nga Universiteti Kombëtar Ivan Franko i Lvivit në Ukrainë. Iryna ka mbi pesë vjet përvojë në mësimdhënien e lëndëve ekonomike për studentët universitarë dhe të diplomuar si bashkëpunëtore akademike e CERGE-EI Foundation. Ajo është pjesë e ekipit të pedagogëve të ekonomisë të financuar nga CERGE-EI Foundation për të dhënë trajnim pedagogjik për lektorët ekonomikë të universitetit.

Edvin Zhllima

Edvin ka gradën Ph.D. në Ekonomi dhe Politika Agroushqimore nga Universiteti i Bolonjës dhe është profesor i asociuar i Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT). Ai ka kryer studime në një numër fushash studimi, duke përfshirë ekonominë e burimeve, ekonominë e sjelljes dhe ekonominë gjinore, si dhe ka kontribuuar në më shumë se 40 publikime shkencore. Ai ka punuar si konsulent për organizata ndërkombëtare, duke përfshirë FAO, UNDP, GIZ, USAID dhe Swiss Cooperation, për të cilët ka kontribuuar për raporte të ndryshme teknike.

Alban Zogaj

Alban ka gradën Ph.D. në Ekonomiks nga Universita Politecnica delle Marche në Itali. Ai ka punuar me Riinvest Institute që prej vitit 2005 dhe ka drejtuar ose ka kontribuuar në analizat e një numri studimesh kërkimore. Prej vitit 2016 deri në 2019, Albani ka punuar me Qeverinë e Kosovës për kërkime mbi diagnostikimin e rritjes dhe kompleksitetin ekonomik. Ai është anëtar i fakultetit të Riinvest College, ku ligjëron lëndën e Ekonomisë.

Zurab Abramishvili

Zurab Abramishvili ka gradën Ph.D. nga CERGE-EI në Republikën Çeke. Ai gjithashtu ka gradën M.A. në Ekonomiks nga Shkolla Ndërkombëtare e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tbilisit (ISET) dhe gradat B.A. & MA në Matematikë po nga Universiteti Shtetëror i Tbilisit. Ai është asistent-profesor pranë ISET-së, drejtorit i bashkëprogramit të programit të tij Bachelor dhe koordinator rajonal për programin e mësimdhënies të fondacionit CERGE-EI.

Bakari Baratashvili

Bakari Baratashvili ka gradën M.A. në Ekonomiks nga Shkolla Ndërkombëtare e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tbilisit (ISET) dhe gradën Ph.D. në Administrim Biznesi nga Universiteti Teknik Gjeorgjian. Ai ishte zëvendësdrejtor i ISET-së dhe më herët ka qenë asistent profesor pranë Universitetit Amerikan të Lindjes së Mesme në Kuvajt. Bakari ka një përvojë 15-vjeçare në mësimin e lëndëve të ekonomisë, statistikave dhe financave në nivel universitar. Ai ka punuar pranë sektorit të financave publike të Gjeorgjisë dhe gjithashtu pranë organizatave financiare ndërkombëtare, përfshirë Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore.

Levan Pavlenishvili

Levan Pavlenishvili ka gradën M.A. në Ekonomiks nga Shkolla Ndërkombëtare e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tbilisit (ISET) dhe gradën B.A. në Ekonomiks po nga Universiteti Shtetëror i Tbilisit. Ai ishte zëvendësdrejtor i Institutit të Politikave të ISET-së dhe ka më shumë se 5 vjet përvojë në mësimdhënien e disiplinave të ekonomisë, përfshirë tregtinë dhe financat ndërkombëtare, ekonometrinë dhe ekonominë e burimeve natyrore. Levan fitoi gradën M.Sc. në Kërkimin Operacional nga Universiteti i Edinburgut.

Komiteti Këshillues Akademik

Boris Cota

Boris Cota është profesor në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit të Zagrebit dhe drejtues i programit pasuniversitar në ekonomiks dhe financë ndërkombëtare. Ai ka qenë anëtar i Bordit të Drejtorëve të Institutit të Ekonomiksit në Zagreb (1997–2000) dhe kryetar i Bordit Mbikëqyrës të Unionit të Shkencës dhe Arsimit të Lartë në Republikën e Kroacisë (2003–2006). Ai ka shërbyer si anëtar pranë Këshillit të Bankës Kombëtare Kroate (2006–2013), Këshilltar Special për Çështjet Ekonomike pranë Presidentit të Republikës së Kroacisë (2010–2012) dhe President i Këshillit për Çështjet Ekonomike pranë Presidentit të Republikës së Kroacisë (2010–2015).

Oleh Havrylyshyn (në kujtim)

Oleh mban gradën Doktor Shkencash në Ekonomiks nga Instituti i Teknologjisë i Masaçusetsit (MTI) dhe është një bashkëpunëtor shkencor jo-rezident pranë Qendrës për Kërkime Sociale dhe Ekonomike (CASE) në Varshavë dhe aktualisht është profesor i asociuar në Institutin e Studimeve Evropiane, Ruse dhe Euro-aziatike pranë Universitetit Carleton. Ai ka punuar si konsulent pranë qeverisë së Ukrainës, duke përgatitur një raport të titulluar "Përmbledhje e reformave që nga shpallja e pavarësisë" (2014 deri në tetor 2016). Libri i tij i fundit "Prezent at the Transition: An Inside Look at the History, Politics and Personalities in Post-Communist Countries" u botua nga Cambridge University Press në 2020. Nga viti 1991 deri në 2007, Oleg shërbeu si Zëvendësdrejtor i Departamentit Evropian pranë FMN-së, për vendet e ish-Bashkimit Sovjetik. Ai shërbeu gjithashtu si Zëvendësdrejtor Ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të FMN-së dhe për një kohë si Zëvendësministër i Financave i Ukrainës.

Joseph Pelzman

Joseph Pelzman zotëron gradën Ph.D. nga Kolegji i Bostonit dhe është profesor i ekonomiksit dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, lektor i çështjeve juridike dhe drejtor i programit të doktoraturave në Ekonomiks në Universitetin “George Washigton”. Para se t'i bashkohej fakultetit në vitin 1980, ai ishte studiues në Institutin Brookings për Politikë Ekonomike dhe gjithashtu profesor pranë Universitetit të Karolinës së Jugut. Ai ishte themeluesi dhe drejtuesi i Bordit Akademik Ndërkombëtar i Shkollës Ndërkombëtare të Ekonomiksit në Universitetin Shtetëror të Tbilisit (ISET) në Gjeorgji (2006– 2008) dhe anëtar i Bordit Këshillues Ndërkombëtar të Shkollës së Ekonomiksit në Kiev, Ukrainë (2002–2017). Ai është gjithashtu anëtar i Bordit të Drejtorëve të Koalicionit për Tregtinë, Ndihmën dhe Sigurinë (TASC) dhe i Fondacionit “Global Works” në Uashington D.C. Ai aktualisht është kryeredaktor i revistës “Global Ekonomi” dhe më parë ka shërbyer si president i Shoqatës Ndërkombëtare të Tregtisë dhe Financave.

Bordi Drejtues

Randall K. Filer
President

Randall, me gradën Ph.D. nga Princeton, është Profesor i Ekonomiksit në Hunter College dhe Graduate Center të City University of New York, profesor vizitor i Ekonomiksit pranë CERGE-EI në Pragë dhe Drejtor i Bordi të CERGE-EI Foundation. Ai është anëtar i Bordeve Drejtuese dhe Akademike të Shkollës Ndërkombëtare të Ekonomiksit në Tbilisi, Gjeorgji. Ai është akademik vizitues i Institutit të Ekonomiksit, Zagreb, dhe Studiues i Lartë i IZA (Bon) dhe CESifo (Mynih). Randall është bashkë-autor i edicionit të rajonalizuar të "Ekonomiksit të mendimit praktik".

Michael Markovitz
Kryetar

Me Ph.D. në Psikologji nga University of Chicago, Michael është themeluesi i programit të parë të pavarur të doktoraturës në psikologjinë profesionale (Psy.D.) në Shtetet e Bashkuara. Ai ka qenë Lektor në Menaxhim pranë Northwestern University (Çikago) dhe është autor i një numri të ndryshëm artikujsh, duke përfshirë "Udhëzuesin për menaxhimin e burimeve njerëzore" të BBP (Bureau of Business Practice). Ai ka qenë zhvillues i Argosy University në SHBA dhe Yorkville University, duke përfshirë Toronto Film School, në Kanada. Më së fundi, ai është Kryetar i John Marshall Law School në Atlanta, një institucion i akredituar nga Shoqata e Dhomës së Avokatëve të Amerikës, si edhe themelues dhe Kryetar i Shërbimit Arsimor dhe Përgatitur të Licencimit Akademik (ALPESE/PrepJet), një kompani për trajnimin dhe përgatitjen profesionale për testet. Ai është anëtar dhe ish-Kryetar i Komitetit Vizitues për Divizionin e Shkencave Sociale të University of Chicago dhe anëtar i dalë në pension i Bordit të Trustëve të Eckerd College në Florida.

Renita Esayian
Drejtor i Thesarit

Me gradën M.B.A. nga Stanfordi, Renita është një profesioniste financiare e dalë në pension. Pas disa pozicioneve si drejtor thesari në korporata dhe pozicione të lidhura me marrëdhëniet me investitorët në Shtetet e Bashkuara dhe Londër, ajo u bë Zëvendës-Presidente e Marrëdhënieve me Investitorët pranë Hasbro. Përpara daljes në pension, ajo ishte autore financiare me The Vanguard Group.

Kathleen Mone

Me gradën Master's në Çështje Publike nga Columbia, Kathleen është një profesioniste financiare me mbi 40 vjet përvojë në sektorin e arsimit publik. Ajo shërbeu si Drejtore e Buxhetit të Njësisë për Manhatanin dhe Bronksin pranë Departamentit të Arsimit të Qytetit të Nju-Jorkut, si Administratore Biznesi në një numër shkollash të pavarura, dhe si Menaxher i Financave për Çështjet Akademike pranë City University of New York.

Eleanor Hammond
Këshilluese Bordi dhe Drejtore Programi

Eleanor mban gradën M.A. nga St. Hugh’s College, Oksford. Ajo është në vëzhgim të përditshëm të programit "Ekonomiksi i mendimit praktik". Përveç punës së saj pranë EFI-së, ajo është autore grantesh dhe mbledhëse fondesh për CERGE-EI Foundation, një prej mbështetësve më të mëdhenj të arsimit të ekonomiksit në Evropën Lindore dhe vendet e ish-Bashkimit Sovjetik. Ajo ka qenë më parë konsulente e komunikimeve strategjike për organizatat e sektorit publik në Mbretërinë e Bashkuar.