Kreu
KreuKreuRrjetiLajmetBëjeni tuajin librin

EFI në Maqedoninë e Veriut

Edukimi ekonomik paraqet një prej shkathtësive më të rëndësishme që duhet të posedoj çdo individ pavarësisht moshës së tij

Lajmet e fundit

Olimpiada e Ekonomiksit, çfarë ofron?

Drejtori ekzekutiv Orhan Ceka, se bashke me nje prej finalistëve morrën pjesën në emisioni "Pasdite në Alsat" të moderuar nga Rita Behadini.

Edukimi ekonomik mundëson zhvillim

Në një intervistë ekskluzive për KDP, thekson se nëpërmjet programeve të ndryshme instituti përpiqet që të promovojë konceptin e edukimit ekonomik.

Konferencë përmbajtësore mbi edukimin ekonomik

Konferenca mbi edukimin ekonomik, shënon një hap përpara në drejtim të afirmimit të koncepteve të reja, që janë të domosdoshme për gjithë qytetarët.

Eventet e ardhshme

Raundi ndërkombëtar i garave të Olimpiadës së Ekonomiksit

Bratislavë05-06 Shtator 2023

Raundi kombëtar i garave të Olimpiadës së Ekonomiksit

Tetovë24 Qershor 2023

Përmbajtje e re në Bibliotekën e EFI-së

Ose urdhra, ose kontrata

Dy llojet e shoqërive të Ludwig von Mises

“Ka dy lloje të ndryshme të bashkëpunimit social”, shkroi Ludwig von Mises: një i bazuar në kontratë (marrëveshje vullnetare dhe reciprocitet), tjetra e bazuar në hegjemoni (“urdhër dhe nënshtrim”). Individët mund të bashkohen së bashku ose me “lidhje kontraktuale” ose “obligacione hegjemonike”.

Ky dallim është njohur nga shumë teoricienë socialë. Te Veprimi njerëzor, Mises shkroi:

“[Adam] Ferguson e përshkroi atë si kontrastin midis kombeve luftarake dhe kombeve tregtare; [Henri de] Saint Simon si kontrastin midis kombeve të egra dhe kombeve paqësore ose industriale; Herbert Spencer si kontrastin midis shoqërive të lirisë individuale dhe atyre të një strukture militante; [Werner] Sombart si kontrastin midis heronjve dhe tregtarëve”.

Marksistët dhe nazistët po ashtu paraqisnin binarë të ngjashëm, siç shtjelloi Mises. Mendimtarët e ndry...

Steve Forbes mbi arritjet - Ruth Handler

izzit.org

Çfarë thonë të tjerët rreth nesh

Olimpiada e ekonomiksit për mua u kthye në një ndër eventet me të veçanta dhe të suksesshme, jo vetëm qe njohurit tona rreth botës së ekonomiksit u shumëfishuan por edhe na u dha mundësia të sfidonim veten.
Alma Gjureci
Nxënëse
Gara e Olimpiadës së Ekonomiksit kontribuoi gjithashtu më gjerë duke krijuar ide inovative për çështjet ekonomike të sotme. Olimpiada e Ekonomiksit ofroi një platformë për nxënësit për të treguar talentin dhe pasionin e tyre për ekonominë.
Hyrije Abazi Alili
Dekane e Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë - UEJL
Dëshiroja të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për përvojën e jashtëzakonshme në Olimpiadën e Ekonomisë që studenti im pati privilegjin të marrë pjesë. Ishte vërtet fantastike! Pyetjet sfiduese, camaraderia midis pjesëmarrësve dhe organizimi i përsosur e bënë të pashlyeshme.
Efraim Sejdija
Profesor në Shkollën e Mesme "Nikolla Shtejn"