Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuInformacionBëjeni tuajin librinBibliotekaRrjeti

Përcaktimi i çmimeve: dora e dukshme dhe e padukshme, dhe çfarë lidhjeje kanë ato me krizën e karburantit në Ukrainë?

Nataliya Melnyk, Bendukidze Free Market Center
9.6.22

Mungesa e karburantit, pikat e zbrazura të karburantit dhe ndikimi i çmimeve mbi tregun

E mbani mend dorën e padukshme të tregut? Ajo është një sistem çmimesh që përcakton ekuilibrin midis kërkesës dhe ofertës përmes zgjedhjes së lirë të blerësve dhe shitësve. Adam Smith ishte ai që formuloi këtë parim të vetërregullimit të tregut. Sipas tij, interesi personal i detyron prodhuesit të krijojnë atë që u nevojitet klientëve me çmimin më të ulët.

Çmimi është një shprehje monetare e vlerës së paguar ose të marrë të një malli ose shërbimi për njësi. Friedrich von Hayek e quajti sistemin e tregut mrekulli, sepse një tregues i vetëm, domethënë çmimi i mallrave ose i shërbimeve, mbart shumë informacion dhe i ndihmon shitësit dhe blerësit të marrin vendime për të pasur atë që duan. Çmimet na ndihmojnë të krahasojmë produktin e dëshiruar me një alternativë tjetër – pra, atë që ne mund ta blejmë në vend të saj.

Ligji i kërkesës dhe ofertës

Ne, si konsumatorë, duam të përfitojmë sa më shumë nga burimet tona të kufizuara dhe për shkak të kësaj njerëzit kërkojnë më shumë njësi të një malli të caktuar kur çmimi për atë mall është më i ulët. Këtë model e keni parë edhe në jetën tuaj: nëse një mall kushton lirë, ju blini më shumë prej tij. Por nëse kushton më shtrenjtë, atëherë ju blini më pak. Në përgjithësi, kur çmimi i një malli ose një shërbimi rritet, sasia e kërkuar ulet, sepse më pak blerës do të jenë të gatshëm dhe në gjendje të blejnë gjëra me çmime më të larta. Kjo lidhje negative njihet si ligji i kërkesës.

Nga ana tjetër, shitësit vendosin se sa të shesin bazuar në çmimet e tregut, sepse, në tregjet e lira, rrallë ndodh që shitësit të vendosin vetë çmimin për mallrat e tyre; ata duhet të pranojnë çfarëdo çmimi që ofron tregu. Sa më i lartë të jetë çmimi, aq më shumë shitësit do t'i tregtojnë mallrat e tyre. Por nëse çmimet bien, atëherë tregtia për atë njësi malli do të bjerë. Kjo varësi e drejtpërdrejtë, ndërmjet çmimit dhe sasisë, njihet si ligji i ofertës. E thënë më thjeshtë: çmimet më të larta rrisin potencialin për të gjeneruar më shumë fitime, dhe prandaj, shitësit janë më të stimuluar për të shituar më shumë. Përveç kësaj, rritja e prodhimit rrit kostot e prodhimit të çdo njësie tjetër, kështu që prodhuesit do të shesin më shumë nëse çmimet rriten vetëm për të mbuluar kostot e rritura.

Si arrihet çmimi i tregut?

Nëse shitësit ofrojnë më shumë mallra sesa duan të blejnë konsumatorët, atëherë do të ketë suficit të një malli. Kjo do t'i detyrojë shitësit të ulin çmimin në mënyrë që të çlirohen nga suficiti. Shitësit që prodhojnë me kosto më të larta do të pësojnë humbje dhe ekziston mundësia që të largohen nga tregu për shkak të këtij produkti të veçantë. Çmimi do të bjerë deri në nivelin ku sasia e mallrave që konsumatorët janë të gatshëm të blejnë të jetë e barabartë me sasinë që shitësit janë të gatshëm të ofrojnë. Ky çmim quhet "çmimi i ekuilibrit". Nëse çmimi është nën ekuilibrin, konsumatorët do të duan të blejnë më shumë, sesa janë të gatshëm të ofrojnë shitësit. Kjo do të sjellë mungesë, në përgjigje të së cilës forcat e tregut do të shkaktojnë rritjen e çmimeve. Kështu, ekziston një koordinim i vazhdueshëm i padukshëm dhe i paqëllimshëm i veprimit midis blerësve dhe shitësve, rezultati i të cilit është një çmim që kënaq shitësit dhe blerësit dhe një ekuilibër midis kërkesës dhe ofertës.

Pse kemi atëherë mungesë apo suficit të mallrave dhe shërbimeve? Në një treg të lirë, këto ndodhin rrallë, sepse të gjithë pjesëmarrësit informohen për ndryshimin e çmimeve. Shitësit nuk mund të shesin më shumë sesa janë të gatshëm të blejnë blerësit ose me një çmim më të lartë sesa blerësit janë të gatshëm të paguajnë. Çmimet e tregut krijojnë një ekuilibër midis kërkesës dhe ofertës. Ata gjithashtu i drejtojnë furnitorët të ofrojnë mallra për të cilat vlera për blerësit për këto mallra është më e lartë se kostot e prodhimit.

Ky rend spontan nuk ka nevojë për planifikim të centralizuar, por ai vendoset për shkak se çmimet bashkërendojnë interesat e njerëzve. Megjithatë, ndonjëherë politikat publike i shtrembërojnë sinjalet e çmimeve përmes taksave, subvencioneve dhe rregulloreve të tjera.

Po si lidhet e gjitha kjo me karburantin?

Për shembull, të marrim në konsideratë situatën aktuale të karburantit në Ukrainë. Për të gjithë drejtuesit ukrainas të automjeteve ekziston mundësia që të kenë vuajtur mungesën e karburantit, duke u përpjekur të shkojnë në punë, duke evakuuar të afërm dhe të huaj, duke dërguar mallra dhe furnizime humanitare në vijën e parë të frontit etj. Po pse ka mungesë të tij? Për shkak të disa arsyeve, duke përfshirë mbylljen e rafinerisë së Kremenchuk, terminalet e bombarduara të naftës, dhe logjistikën ende të pastabilizuar dhe të komplikuar të importit nga Evropa Perëndimore. Rregullimi shtetëror vetëm e përkeqëson situatën.

Për ta përmbledhur, Ministria e Ekonomisë e Ukrainës vendosi çmimin tavan për naftën në maj të vitit 2021. Çmimi i karburantit në Ukrainë përbëhet nga dy komponentë: çmimi i vetë benzinës dhe marzhi tregtar që rrjeti i pikave të karburantit mund të shtojë në koston mesatare të benzinës dhe naftës të përllogaritura nga ministria. Nga fundi i shkurtit 2022, ky marzh u vendos deri në 19,20 lekë (5 UAH) për litër benzinë ​​dhe 17,45 lekë (4,55 UAH) për litër naftë. Ndërsa kostoja mesatare e benzinës u rrit për të pasqyruar kostot aktuale, pjesa e rregulluar e çmimit nuk reflektoi ndryshimet në kërkesën dhe koston e re të shpërndarjes së karburantit. Kështu që, aksesi tani nuk racionohej thjesht nga gatishmëria e klientëve për të paguar, por nga gatishmëria e tyre për të paguar në kohë, duke pritur në radhë në ato pak pika karburanti që në fakt ofronin benzinë.

Përballë çmimeve të ulëta “në letër”, pikat boshe të karburantit dhe drejtuesit jashtëzakonisht të irrituar të automjeteve, ku shumë prej tyre pritën më shumë se 5 orë në radhë për të blerë 10 litra karburant, qeveria vendosi të hiqte kontrollin e çmimeve. Për pasojë, çmimi i benzinës u rrit nga 144 lekë (38 UAH) për litër në mbi 190 lekë (50 UAH) për litër. Megjithatë, karburanti është më i disponueshëm tani dhe radhët janë reduktuar ndjeshëm, pasi çmimet më të larta e ulën kërkesën dhe rritën stimujt për pikat e karburantit për të furnizuar tregun me pakicë.

Ky artikull i Nataliya Melnyk nga partneri vendor i EFI-së, Bendukidze Free Market Center, u publikua për herë të parë në Rubryka

Artikujt e fundit