Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuInformacionLajmetBëjeni tuajin librinBibliotekaRrjeti

Një mësim në ekonominë bazë: Tomi blen një makinë nga Heri

T. Norman Van Cott
1.1.70

Tomi është në kërkim për të blerë një makinë të përdorur. Heri është i interesuar që të shesë makinën e tij. Tomi dhe Heri takohen dhe bien dakord për një çmim prej 7500 dollarësh. Tomi merr makinën e Herit, ndërsa Heri merr 7500 dollarët e Tomit. Tomit me sa duket i leverdis më shumë të ketë makinën se çdo gjë tjetër që mund të bëjë me 7500 dollarë. Në të njëjtën mënyrë, për Herin ka më shumë vlerë ajo që mund të bëjë me 7500 dollarët më shumë, sesa makina e tij. Tomi është në situatë më të favorshme financiare. Po kështu edhe Heri.

Sa e leverdishme është situata e tyre financiare? Për Tomin, rëndësi ka ndryshimi midis vlerës së përdorimit që ai i vendos makinës dhe 7500 dollarëve. Për Herin, është ndryshimi midis vlerës së përdorimit që ai vendos te 7500 dollarët në krahasim me makinën. Nuk ka asnjë arsye që përfitimet e Tomit dhe Herit të jenë të barabarta.

"Vini re se synimi si për Tomin ashtu edhe për Harrin janë importet që ata përfitojnë, jo eksportet që përdorin për të përfituar importe"

Tomi po “eksporton” 7500 dollarë dhe po “importon” makinën, ndërsa Heri po “eksporton” makinën dhe po “importon” 7500 dollarë. Megjithatë, meqenëse vlera e përdorimit që Tomi përfiton nga makina i tejkalon 7500 dollarët, importet e tij të vërteta janë më të mëdha se 7500 dollarë. Në të njëjtën mënyrë vlera e përdorimit që Heri vendos tek importet e tij në para të gatshme i tejkalon 7500 dollarët, që do të thotë se ai me të vërtetë importon më shumë se 7500 dollarë.

Në fakt, si Tomi ashtu edhe Heri kanë deficite të bilancit tregtar - jo në aspektin kontabël, por në atë ekonomik. Nëse nuk do ta bënin këtë, atëherë tregtia nuk do të realizohej! "Deficiti" i Tomit është diferenca midis vlerës së përdorimit të makinës që importon dhe 7500 dollarëve që ai eksporton për ta blerë atë. "Deficiti" i Herit është diferenca midis vlerës së përdorimit të 7500 dollarëve që importon dhe makinës që ai shet për 7500 dollarë.

“...slogani i kulturës sonë të biznesit dhe ekonomike i trajton eksportet si të dobishme në vetvete...”

Vini re se synimi i Tomit ashtu edhe i Herit janë importet që ata përfitojnë, dhe jo eksportet që përdorin për të përfituar importe. Në mungesë të importeve, nuk ka asgjë të dobishme në vetvete për eksportet e tyre. Në të vërtetë, nëse Tomi do të kishte eksportuar vetëm 7500 dollarë pa marrë makinën, ai do të ishte në një situatë të keqe financiare. Në të njëjtën mënyrë, nëse Heri do të kishte eksportuar vetëm makinën, duke mos importuar 7500 dollarët, atëherë ai do të ishte në një situatë të keqe financiare.

Vëzhgimi i fundit është i rëndësishëm, sepse slogani i kulturës sonë të biznesit dhe asaj ekonomike i trajton eksportet si të dobishme në vetvete, me importet e përfituara me ngurrim në rastin më të mirë. Një shembull i shkëlqyer i kësaj është se si kjo kulturë përshkruan negociatat ndërkombëtare, qëllimi i të cilave është të rrisin tregtinë ndërkombëtare. Veprimet që rrisin aksesin në importe etiketohen si "koncesione" negociuese. Me fjalë të tjera, t'i lejosh njerëzit që të importojnë më shumë është një mjet leverdie për të siguruar "koncesione" të krahasueshme të huaja për eksportet amerikane.

Kjo është njësoj sikur Tomi të pranojë me ngurrim makinën e Herit, ndërsa ofron një çmim mbi shumën prej 7500 dollarësh për të cilin kishin rënë dakord, në mënyrë që ai të mund të eksportonte më shumë. Po kështu është edhe me Herin. Ai do të fokusohej në pranimin e një çmimi më të ulët në mënyrë që të mund të importonte më pak. A është kjo e logjikshme? Jo. Në të vërtetë, një sjellje e tillë është një recetë për katastrofë financiare. Të dy do të përjetonin mungesë strehimi, veshjeje dhe kequshqyerje, në mos të vdekur, nëse do t'i organizonin çështjet e tyre personale në përputhje me këtë kulturë biznesi dhe ekonomike.

Ashtu si Tomi dhe Heri, furnizuesit e kësaj kulture biznesi dhe ekonomike nuk i organizojnë çështjet e tyre personale në përputhje me atë që ata këshillojnë për shtetin. Veprimet e tyre janë kaq të qarta, saqë ne mund ta kuptojmë analizën e tyre të rreme.

Ky artikull është kortezi e T. Norman Van Cott dhe The Foundation for Economic Education, i përdorur me licencë të "Creative Commons Attribution 4.0 International License". Origjinalin mund ta gjeni këtu.