კონტენტზე გადასვლა
მთავარი
მთავარიპროექტებიპროექტებიმიიღეთ წიგნიბიბლიოთეკაქსელი

მომსახურების პირობები

ვებგვერდი Econfun.org ეკუთვნის ფონდს „Economic Fundamentals Initiative (EFI)“, რომელიც არის აშშ-ის ნიუ-ჯერსის შტატში რეგისტრირებული არაკომერციული ორგანიზაცია (501(с)(3)).

ჩვენს მიერ თარგმნილი და გავრცელებული კონტენტი დაბალ ფასად ან უფასოდ გახდა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. სანაცვლოდ „EFI“ არ ეძებს კომერციულ სარგებელს. ვებგვერდზე econfun.org შემოთავაზებულ ყველა რესურსს მიღებული აქვს ლიცენზია „Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives“ (CC-BY-NC-ND 4.0).

გააზიარეთ და გაავრცელეთ მასალა სხვადასხვა მატარებელზე და ნებისმიერი ფორმატით შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

  • პატივი ეცით ინფორმაციის წყაროს - გამოიყენეთ და გაამჟღავნეთ ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ან EFI-ის მიერ გამოცემული ნებისმიერი მასალა ზემოთ ხსენებული ჩვენი ლიცენზიის პირობების გათვალისწინებით
  • გამოიყენეთ მასალა მხოლოდ არაკომერციული მიზნით
  • დაიცავით კონტენტის არსებული სტილი - აკრძალულია მასალის გავრცელება შერეული ან სახეცვლილი ფორმით

შეგიძლიათ ჩვენი მასალის გამოყენება მხოლოდ ამ პირობების შესაბამისად და კანონიერი და სათანადო მიზნებისთვის.

კონფიდენციალობა

ვებგვერდზე econfun.org პატივს ვცემთ ჩვენი მომხმარებლების კონფიდენციალობას. დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალობის პოლიტიკას. ჩვენი მომსახურებებით სარგებლობით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენს მიერ ინფორმაციის მოგროვებასა და გამოყენებაზე, კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად.