კონტენტზე გადასვლა
მთავარი
მთავარიპროექტებიპროექტებიმიიღეთ წიგნიბიბლიოთეკაქსელი

ეკონომიკა.

მარტივ ენაზე ახსნილი.

ყველას უნდა ესმოდეს ყოველდღიური გადაწყვეტილებების ეკონომიკა. ყველა უნდა საუბრობდეს ეკონომიკის ენაზე.

ყველას შეუძლია იყოს საღი აზრის ეკონომისტი!

აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში „EFI“ და მისი რეგიონული პარტნიორები სტუდენტებს, პედაგოგებსა და ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ ეკონომიკის იმ ძირითადი პრინციპების შესწავლის შესაძლებლობას, რომლებიც მოქმედებენ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეს ხორციელდება მათ ენაზე და რაიმე სახის ფინანსური დანახარჯების გარეშე. „EFI“-ის აქვს აქტივობების ინოვაციური პროგრამები საჯარო სკოლების მოსწავლეებისა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ასევე მათი პედაგოგებისთვის, ეკონომიკის შესწავლასა და სწავლებაში მათი ინტერესის გასაღვივებლად. ჩვენი საქმიანობის საფუძველია კონკურსების და პედაგოგთა სასწავლო პროგრამების ჩატარება. რეგიონში პარტნიორთა რიგების გაფართოებასთან ერთად ჩვენი მიზანია ეკონომიკური და ფინანსური წიგნიერების სტანდარტების ზრდა და, შესაბამისად, პერსონალური და ნაციონალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად.

1
რეგიონული პარტნიორი ეკონომიკური და ფინანსური წიგნიერების გასავითარებლად
1
2023 წელს ეკონომიკის ოლიმპიადაზე დარეგისტრირდა უმაღლესი სასწავლებლების მეტი სტუდენტი
1
წიგნის „საღი აზრის ეკონომიკა“ ჩამოწერა

What's New?

Partner profile: Georgia – a new NGO committed to bringing economic literacy to the nation’s education system

In late 2021, three driven young economists, fueled by a shared passion to improve national standards of economic and financial education, formed the Georgian Economic Literacy Initiative (GELi). Recognizing the importance of understanding economics and finance in everyday life, they embarked on a mission to make these subjects more accessible and relevant to everyone. GELi envisions a future where economic literacy is integrated into the national educational system, empowering individuals to make informed financial decisions and to contribute actively to Georgia's economic development. Read more

ჩვენი მხარდამჭერები

„EFI“ მადლობას უცხადებს თავის მხარდამჭერებს, რომლებმაც კონტენტის თარგმნის და ახალი აუდიტორიისთვის მიწოდების საშუალება მოგვცა.

სტუდენტების და პედაგოგების შეფასებები

ადრე ეკონომიკაში ვერ ვერკვეოდი. არ მაინტერესებდა და არც მიცდია მისი შესწავლა. თუმცა „საღი აზრის ეკონომიკამ“ ჩემი წარმოდგენა ეკონომიკაზე თავდაყირა დააყენა. ახლა შემიძლია დაბეჯითებით ვთქვა, რომ ეკონომიკის შესწავლა ყველას შეუძლია.
ალმა ჯურეცი
სტუდენტი, სკოპიე
უზბეკეთში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების ფონზე, ეს ნამდვილად აქტუალური წიგნია. მასში მარტივ ენაზეა განმარტებული ეკონომიკის პრინციპები, რათა ყველამ შეძლოს რეალური მოვლენების მარტივად გაგება.
ინგლისურის მასწავლებელი, ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა, პოდუევო, კოსოვო
ეკონომიკაზე ფიქრისას ფორმულები და მათემატიკური მაგალითები მახსენდებოდა. „საღი აზრის ეკონომიკამ“ მაჩვენა, რომ ეკონომიკა, უპირველეს ყოვლისა, არის აზროვნების სტილი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
თემო ხატიაშვილი
სტუდენტი, საქართველო