Kapërce te përmbajtja
Kreu
Ekonomiksi i mendimit praktik
Çfarë duhet të dimë rreth pasurisë dhe begatisë

Te burimet mund të gjeni të gjitha videot dhe artikujt shtesë në lidhje me këtë botim "Ekonomiksi i mendimit praktik". Ndërsa projekti ynë zhvillohet edhe më shumë, ne do të shtojmë vazhdimisht përmbajtje të re në bibliotekë, që mund ta gjeni në pjesën "Përmbajtje e re".

Përmbajtje e re

Duart e padukshme: Le të flasim rreth sipërmarrjes!Shiko
Çfarë bëjnë në të vërtetë sipërmarrësit?Shiko
Bitcoin dhe kriptovalutat në një minutëShiko
Gratë në ekonomiks - Elinor OstromShiko
Delegimi i shpjeguar në një minutëShiko
Mësime nga GjeorgjiaShiko
Politika "Jo më dele të dobëta" Shiko

Burimet

PJESA E PARË: Dymbëdhjetë elementet kryesore të ekonomiksit

Sekreti i lumturisëShiko

Elementi 1.1: Stimujt janë të rëndësishëm

Rëndësia e stimujveShiko
Fuqia e stimujveLexo

Elementi 1.2: Asgjë nuk është falas

Udha e pashkelurLexo
Kosto oportuneShiko
Mundësitë dhe kostotLexo

Elementi 1.3 Vendimet merren në bazë të marxhinës

Të menduarit me marzheShiko
Tregjet dhe marxhinalizimiLexo

Elementi 1.4: Përfitimet e tregtisë

Specializimi dhe tregtiaShiko
Specializimi dhe PasuriaLexo
Ekonomiksi i shkëmbimit të vullnetshëmShiko

Elementi 1.5: Kostot e transaksionit janë të rëndësishme

Ekonomiksi i “Shawshank Redemption”Shiko
“Blockchain” dhe NdërmjetësiShiko

Elementi 1.6 Çmimet krijojnë balancë

Një përmbledhje e shkurtër e ofertës dhe kërkesësShiko
Sakrifikimi i jetës për përfitimeLexo
Lapsi dhe sistemi i çmimeveShiko
A është “rritja spekulative e çmimeve” një gjë e keqe?Shiko
Ekonomiksi i “Hudsucker Proxy”Shiko

Elementi 1.7: Fitimi është udhëzuesi për te produktiviteti

Sistemi i çmimeveShiko

Elementi 1.8: Të ardhurat burojnë nga dobishmëria

Unë, lapsi, pema ime e familjesLexo
Krijimi i pasurisë prej shkëmbimitShiko

Elementi 1.9: Vlera krijon të ardhura dhe pasuri

Keqinterpretimi i tregimit të dritares së thyerShiko
Fushat prej ariShiko
Si të krijojmë vende puneShiko
Krijimi i vendeve të punës kundrejt krijimit të pasurisëLexo

Elementi 1.10: Progresi ka shumë burime

Ekonomiksi i “Cast Away”Shiko
Enigma e Rritjes EkonomikeShiko

Elementi 1.11: Dobishmëria e “Dorës së Padukshme

Bifteku i “Dorës së padukshme”Shiko
Dora e padukshmeShiko

Elementi 1.12: Pasoja të paqëllimshme krijojnë probleme

Ekonomiksi mbi një këmbëShiko
Ajo që duket dhe ajo që nuk duketLexo

PJESA E DYTË: Shtatë burimet kryesore të progresit ekonomik

200 vende, 200 vjetShiko
Prodhimi i brendshëm bruto - Çfarë është dhe si llogaritet?Lexo

Elementi 2.1: Sistemi ligjor

Ëndrrat e Eusebios për të drejtat e pronësShiko
Ekonomiksi i të drejtave të pronës privateShiko
Fuqia e të drejtave të pronësShiko
Tragjedia e pronave të përbashkëtaShiko
Pronësia private dhe kostot oportuneLexo

Elementi 2.2: Tregjet konkurruese

Konkurrenca dhe kontrolli i kostos së WalmartShiko
A do të hiqnit dorë nga interneti?Shiko
Shterimi i tokës bujqësoreLexo

Elementi 2.3: Ndërhyrjet e arsyeshme dhe të kufizuara ligjore

Postblloku me rulotë “fast-food”Shiko
Rreziqet e synimeve të miraShiko
Dështimi në përcaktimin e pagës minimaleShiko
Paga minimale - Ide e mirë apo e keqe?Shiko
Censura e thirrjeve për ndihmëLexo

Elementi 2.4: Tregjet kapitale efiçente

Fshati GlobalShiko

Elementi 2.5: Stabiliteti monetar

Milton Friedman mbi inflacioninShiko
Më shumë para se sa duhetShiko
Kush dëshiron të bëhet trilioner?Shiko
Efektet e shtypjes së paraveShiko

Elementi 2.6: Politika e stabilitetit fiskal

Portugalia shpreson të shndërrohet në një parajsë për pensionistët duke u ofruar një taksim me normën zeroShiko
Ekonomiksi i reformës tatimore: Mësime nga dyqani i petullaveShiko

Elementi 2.7: Tregtia e lirë

A i shfrytëzon tregtia e lirë të varfrit?Shiko
Tregjet dhe liriaLexo
Tregtia ndërkombëtare e tingujve të lirisëShiko
Konkurrenca e pandershme me diellinLexo

Pjesa 2: Mendimet e fundit

Ekonomiksi i zhvillimitShiko
Econ Freedom Action - AutorëtShiko
Ndikimet e lirisë ekonomikeShiko
Liria dhe rritja ekonomikeShiko
Liria ekonomike, SllovakiaShiko

Elementi 3.1: Mbroni të drejtat dhe prodhoni të mira dhe shërbime të kufizuara

Qeveri e kufizuarShiko
Rillogaritja e pronës shtetëroreShiko
Zgjedhjet politike kundrejt zgjedhjeve tregtareShiko
Nuk është e juaja për ta dhuruarLexo

Elementi 3.3. Minimizoni dështimet e tregut

Ekonomiksi i “Robocop”Shiko
Eksternalitetet - PatatinatShiko

Elementi 3.4 Kuptoni presionin politik

Zgjedhja publikeShiko
Fuqia për të detyruarShiko
Kufizimet tregtare dhe kapitalizmi klientelistShiko
A është qeveria më e madhe se ç'duhet?Shiko
Stimuli dhe kapitalizmi klientelistShiko
Politika dhe tregtia e jashtmeLexo

Elementi 3.5: Miratoni rregulla për të kufizuar ndikimin e interesave të veçanta

Fuqia e interesave të veçantaShiko

Elementi 3.6: Shmangni shpenzimet e tepërta dhe dificitet

A krijojnë vende pune shpenzimet publike?Shiko
Borxhet dhe deficitetShiko

Elementi 3.7: Kufizoni subvencionet që nuk bazohen në logjikën ekonomike

Subvenciononi ecjet qesharakeShiko
Politikat, ekonomiksi dhe subvencionet bujqësoreShiko
Prodhimi kundrejt ruajtjes së energjisëLexo
Favor-kërkuesShiko

Elementi 3.8: Bëni kujdes nga inefiçenca, madje edhe nga subvencionet e dobishme

Barazia kundrejt SipërmarrjesShiko
Bashkëpunimi Social dhe TreguLexo

Elementi 3.9: Planifikimi qendror nuk ka funksionuar kurrë

Rinkonomiks (Rendi spontan)Shiko
Ekonomiksi i filmit LEGOShiko

Elementi 3.10: Konkurrenca dhe ankorimet e jashtme janë thelbësore

Konkurrenca dhe efiçenca e qeverisëShiko
Një rast për reformën kushtetuese në UkrainëLexo

Elementi 4.2: Rrisni vlerën e shërbimeve tuaja për të tjerët

Ekonomiksi i “Ghostbusters”Shiko
Varfëria dhe sipërmarrjaShiko
Sipërmarrësit solarë të HaititShiko
CreActionShiko
Jeto dhe dhuroShiko
Huadhënësi i të varfërveShiko

Elementi 4.3: Buxhetoni shpenzime dhe kursimet tuaja

Si të kurseni para çdo ditëShiko

Elementi 4.5: Dy mënyra për të përfituar më shumë nga paratë tuaja

Strategjitë për shlyerjen e borxheveShiko
Ekonomia e përbashkëtShiko

Elementi 4.7: Fuqia e normës së përbërë të interesit

Paratë e lehtaShiko

Elementi 4.8: Diversifikoni asetet tuaja

Si funksionon tregu i aksioneveShiko
Skema piramidale që rrënoi një kombShiko

Elementi 4.9: Kuptoni se askush nuk mund ta sfidojë vazhdimisht tregun

Një shëtitje e zakonshme nëpër Uoll Strit: A janë bursat efiçiente?Shiko
Çfarë janë fondet e përbashkëta të investimit?Shiko

Elementi 4.10: Përputhni kohëzgjatjen e investimeve tuaja me kohën që ju nevojitet

Anshmëria e mundësisë së sigurimitShiko
Shmangia e humbjesShiko
Anshmëria ndaj investimeve në vendlindjeShiko
Mentaliteti i turmësShiko

Elementi 4.11: Zvogëloni risqet tuaja

Si të kuptojmë mashtrimin me investimet.Shiko

Elementi 4.12: Përdorni sigurimin për të mbrojtur veten

Sigurimi i të korrave, një ide që ia vlenShiko

Atributet

Duart e padukshme: Le të flasim rreth sipërmarrjes!

Ky material është kortezi e Fondacionit për Edukim Ekonomik, i përdorur me leje nga "Creative Commons Attribution 4.0 International License"

Çfarë bëjnë në të vërtetë sipërmarrësit?

Ky material është kortezi e Fondacionit për Edukim Ekonomik, i përdorur me leje nga "Creative Commons Attribution 4.0 International License"

Bitcoin dhe kriptovalutat në një minutë

Kjo video është kortezi e One Minute Economics

Gratë në ekonomiks - Elinor Ostrom

Kjo video është kortezi e Marginal Revolution University

Delegimi i shpjeguar në një minutë

Kjo video është kortezi e One Minute Economics

Mësime nga Gjeorgjia

Kjo video është kortezi e John Stossel

Politika "Jo më dele të dobëta"

Kjo video është kortezi e izzit.org. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Sekreti i lumturisë

Kjo video është kortezi American Enterprise Institute

Rëndësia e stimujve

Kjo video është kortezi e Marginal Revolution University

Udha e pashkelur

"Rruga që nuk është ndjekur" nga Robert Frost

Kosto oportune

Kjo video është kortezi e Paul Solman

Të menduarit me marzhe

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Specializimi dhe tregtia

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Ekonomiksi i shkëmbimit të vullnetshëm

Kjo video është kortezi e John Stossel

Ekonomiksi i “Shawshank Redemption”

Kjo video është kortezi e Emergent Order

“Blockchain” dhe Ndërmjetësi

Kjo video është kortezi e World Economic Forum

Një përmbledhje e shkurtër e ofertës dhe kërkesës

Kjo video është kortezi e Economics Detective

Lapsi dhe sistemi i çmimeve

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

A është “rritja spekulative e çmimeve” një gjë e keqe?

Kjo video është kortezi e John Stossel

Ekonomiksi i “Hudsucker Proxy”

Kjo video është kortezi e Emergent Order

Fitimi ekonomik dhe kostot

Kjo video është kortezi e Paul Solman

Sistemi i çmimeve

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Unë, lapsi, pema ime e familjes

Ky material është kortezi e Fondacionit për Edukim Ekonomik, i përdorur me leje nga "Creative Commons Attribution 4.0 International License"

Krijimi i pasurisë prej shkëmbimit

Kjo video është kortezi e John Stossel

Keqinterpretimi i tregimit të dritares së thyer

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Fushat prej ari

Kjo video është kortezi e FarmSubsidy.org

Si të krijojmë vende pune

Kjo video është kortezi e Dr. Benjamin Powell

Ekonomiksi i “Cast Away”

Kjo video është kortezi e Emergent Order

Enigma e Rritjes Ekonomike

Kjo video është kortezi e Marginal Revolution University

Bifteku i “Dorës së padukshme”

Kjo video është kortezi e John Stossel

Dora e padukshme

Kjo video është kortezi e izzit.org. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Ekonomiksi mbi një këmbë

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Ajo që duket dhe ajo që nuk duket

Ajo që duket dhe ajo që nuk duket nga Frédéric Bastiat

200 vende, 200 vjet

Kjo video është kortezi e “200 vende, 200 vjet, 4 minuta nga Hans Rosling” nga dokumentari i BBC-së "Gëzimi i statistikave" prodhuar dhe drejtuar nga Dan Hillman, e drejta e autorit Wingspan Productions Ltd. 2010

Prodhimi i brendshëm bruto - Çfarë është dhe si llogaritet?

Kortezi e Ekonomiksit të Mendimit Praktik

Ëndrrat e Eusebios për të drejtat e pronës

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Ekonomiksi i të drejtave të pronës private

Kjo video është kortezi e John Stossel

Fuqia e të drejtave të pronës

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Tragjedia e pronave të përbashkëta

Kjo video është kortezi e One Minute Economics

Konkurrenca dhe kontrolli i kostos së Walmart

Kjo video është kortezi e John Stossel

A do të hiqnit dorë nga interneti?

Kjo video është kortezi e The Fund for American Studies (TFAS).
Videoja mund të gjendet gjithashtu këtu

Postblloku me rulotë “fast-food”

Kjo video është kortezi e izzit.org. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Rreziqet e synimeve të mira

Kjo video është kortezi e John Stossel

Dështimi në përcaktimin e pagës minimale

Kjo video është kortezi e revistës Reason magazine dhe Reason.com. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Paga minimale - Ide e mirë apo e keqe?

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Fshati Global

Kjo video është kortezi e edeos- digital education

Milton Friedman mbi inflacionin

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Më shumë para se sa duhet

Kjo video është kortezi e izzit.org. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Kush dëshiron të bëhet trilioner?

Kjo video është kortezi e Marginal Revolution University

Efektet e shtypjes së parave

Kjo video është kortezi e WonderWhy

Portugalia shpreson të shndërrohet në një parajsë për pensionistët duke u ofruar një taksim me normën zero

Kjo video është kortezi e Euronews

Ekonomiksi i reformës tatimore: Mësime nga dyqani i petullave

Kjo video është kortezi e Tax Foundation

A i shfrytëzon tregtia e lirë të varfrit?

Kjo video është kortezi e John Stossel

Tregtia ndërkombëtare e tingujve të lirisë

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Konkurrenca e pandershme me diellin

Konkurrenca e pandershme me Diellin nga Frédéric Bastiat

Ekonomiksi i zhvillimit

Kjo video është kortezi e Patrick M. Walsh, Ph.D

Econ Freedom Action - Autorët

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Ndikimet e lirisë ekonomike

Kjo video është kortezi e The Daily Signal

Liria dhe rritja ekonomike

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Liria ekonomike, Sllovakia

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Qeveri e kufizuar

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Rillogaritja e pronës shtetërore

Kjo video është kortezi e izzit.org. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Zgjedhjet politike kundrejt zgjedhjeve tregtare

Kjo video është kortezi e John Stossel

Nuk është e juaja për ta dhuruar

"Nuk është e jotja për ta dhuruar nga jeta e Kolonel David Crockett" nga Edward S. Ellis; Kortezi e Fondacionit për Edukim Ekonomik, i përdorur me leje nga "Creative Commons Attribution 4.0 International License"

Ekonomiksi i “Robocop”

Kjo video është kortezi e Emergent Order

Eksternalitetet - Patatinat

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Zgjedhja publike

Kjo video është kortezi e Learn Liberty dhe Dr. Benjamin Powell

Fuqia për të detyruar

Kjo video është kortezi e John Stossel

Kufizimet tregtare dhe kapitalizmi klientelist

Kjo video është kortezi e John Stossel

A është qeveria më e madhe se ç'duhet?

Kjo video është kortezi e John Stossel

Stimuli dhe kapitalizmi klientelist

Kjo video është kortezi e John Stossel

Fuqia e interesave të veçanta

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

A krijojnë vende pune shpenzimet publike?

Kjo video është kortezi e John Stossel

Borxhet dhe deficitet

Kjo video është kortezi e Paul Solman

Subvenciononi ecjet qesharake

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Politikat, ekonomiksi dhe subvencionet bujqësore

Kjo video është kortezi e John Stossel

Favor-kërkues

Kjo video është kortezi e Learn Liberty

Barazia kundrejt Sipërmarrjes

Kjo video është kortezi e Free To Choose Network. Videoja origjinale mund të gjendet këtu

Rinkonomiks (Rendi spontan)

Kjo video është kortezi e John Stossel

Ekonomiksi i filmit LEGO

Kjo video është kortezi e Emergent Order

Konkurrenca dhe efiçenca e qeverisë

Kjo video është kortezi e John Stossel

Një rast për reformën kushtetuese në Ukrainë

Ky artikull është kortezi e VoxUkraine

Ekonomiksi i “Ghostbusters”

Kjo video është kortezi e Emergent Order

Varfëria dhe sipërmarrja

Kjo video është kortezi e John Stossel

Sipërmarrësit solarë të Haitit

Kjo video është kortezi e AIDG

CreAction

Kjo video është kortezi e Len Schlesinger, Charles Kiefer dhe Paul B. Brown: “Aksioni triumfon mbi gjithçka: Krijimi i asaj që dëshironi në një botë të pasigurt”

Jeto dhe dhuro

Kjo video është kortezi e The Atlantic Philanthropies

Huadhënësi i të varfërve

Kjo video është kortezi e Good Return

Si të kurseni para çdo ditë

Kjo video është kortezi e Consolidated Credit

Strategjitë për shlyerjen e borxheve

Kjo video është kortezi e Currency Marketing

Ekonomia e përbashkët

Kjo video është kortezi e Frost & Sullivan

Paratë e lehta

Kjo video është kortezi e Reserve Bank of New Zealand

Si funksionon tregu i aksioneve

Kjo video është kortezi e ThoughtMonkey

Skema piramidale që rrënoi një komb

Kjo video është kortezi e Rare Earth

Një shëtitje e zakonshme nëpër Uoll Strit: A janë bursat efiçiente?

Kjo video është kortezi e Marginal Revolution University

Çfarë janë fondet e përbashkëta të investimit?

Kjo video është kortezi e Franklin Templeton

Anshmëria e mundësisë së sigurimit

Kjo video është kortezi e Franklin Templeton

Shmangia e humbjes

Kjo video është kortezi e Franklin Templeton

Anshmëria ndaj investimeve në vendlindje

Kjo video është kortezi e Franklin Templeton

Mentaliteti i turmës

Kjo video është kortezi e Franklin Templeton

Si të kuptojmë mashtrimin me investimet.

Kjo video është prodhuar nga British Columbia Securities Commision (BCSC). BCSC është një agjenci e pavarur qeveritare provinciale në Kanada që siguron informacion të paanshëm për investime përmes uebsajtit të arsimit për investitorët, InvestRight.org

Sigurimi i të korrave, një ide që ia vlen

Kjo video është kortezi e TedTalks