Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuBloguRrjetiInformacion
Fillo leximin
ose shkarkoje falas

Rrjeti ynë

Partnerët tanë lokalë po organizojnë një program me aktivitete për të inkurajuar lexuesit që ta lexojnë librin dhe të mendojnë si ekonomistët e mendimit praktik.

Qendra për Vendimet rreth Sjelljes

Armeni
Qendra për Vendime rreth Sjelljes është një qendër konsulence kërkimore që i ndihmon klientët në implementimin e ideve të tyre më sfiduese duke përdorur metodologjinë e sjelljes në ekonomiks.
Kontakti: Aram Ghazaryan

Mësoni më shumë rreth EFI-së në Armeni (në armenisht)

Qendra Kërkimore Shkencore Mises

Bjellorusi
Misioni i Qendrës Kërkimore Shkencore Mises është të çojë më tej idetë dhe idealet e një shoqërie demokratike të tregut të lirë bazuar në zgjedhjet individuale dhe përgjegjësinë personale; të krijojë një komunitet të hapur me persona që ndajnë këto ideale; të zgjerojë parametrat e debatit të politikës publike për të promovuar idetë origjinale të qeverisë së kufizuar, lirisë individuale dhe pronës private; të asistojë në formimin e një elite kombëtare që do të mundësojë garantimin e një shoqërie bjelloruse drejt lirisë dhe demokracisë brenda familjes së vendeve me mendësi të ngjashme.
Kontakti: Jaroslav Romanchuk

Iniciativa për edukimin ekonomik të Gjeorgjisë

Gjeorgji
Iniciativa për edukimin ekonomik të Gjeorgjisë (GEL) është një organizatë e re jofitimprurëse e krijuar për të rritur edukimin ekonomik midis të gjitha grupeve në shoqërinë gjeorgjiane. GEL-i synon përmirësimin e edukimit ekonomik, shtimin e njohurive ekonomike te studentët e arsimit profesional, juridik, shkencave politike dhe gazetarisë.
Kontakti: Levan Pavlenishvili

Mësoni më shumë rreth EFI-së në Gjeorgji (në gjeorgjisht)

Shoqata e Doktorëve të Shkencave të Kazakistanit në Mbretërinë e Bashkuar

Kazakistan
Shoqata e Doktorëve të Shkencave të Kazakistanit në Mbretërinë e Bashkuar (KPAUK) është një organizatë jofitimprurëse, ndërdisiplinore e studiuesve PhD kazakë të shkencave që studiojnë ose kanë përfunduar doktoratën (PhD) në Mbretërinë e Bashkuar. KPAUK synon të lehtësojë bashkëpunimin e shkencëtarëve nga Mbretëria e Bashkuar dhe Kazakistani dhe të nxisë zbatimin e praktikave më të mira në inovacion, shkencë dhe zhvillim të qëndrueshëm, duke u fokusuar te nevojat e Kazakistanit.
Kontakti: Serik Shakarim

Instituti i Politikave dhe Administratës Publike

Kirgistan
Instituti i Politikave dhe Administratës Publike (IPPA) është një qendër rajonale analitike që merret me politikat ekonomike dhe sociale të vendeve të Azisë Qendrore. Programet arsimore profesionale të kësaj qendre kanë për qëllim përmirësimin e aftësive analitike të nëpunësve civilë dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile për të përdorur kërkimet shkencore. IPPA është pjesë e Universitetit të Azisë Qendrore, një qendër arsimore e nivelit botëror që lidh komunitetet e largëta rurale me komunitetin global dhe krijon kapitalin njerëzor që i nevojitet një ekonomie moderne dhe siguron një qeverisje të qëndrueshme.
Kontakti: Kemel Toktomushev

Instituti Riinvest

Kosovë
Misioni i Riinvest është të promovojë zhvillimin ekonomik modern të Kosovës në një filozofi sipërmarrjeje:
Kontakti: Visar Vokkri

Mësoni më shumë rreth EFI-së në Kosovë (në shqip)

Albanian Enterprise Institute

Shqipëri
Misioni i Albanian Enterprise Institute është të influencojë debatin rreth politikave publike me studime të bazuara në prova, dhe të ndërtojë konsensusin mbi reformat e politikave që promovojnë një ekonomi të drejtë, konkurruese dhe të begatë.
Kontakti: Besart Kadia

Bendukidze Free Market Center

Ukrainë
Bendukidze Free Market Center (BFMC) është një institucion kërkimor i pavarur ukrainas i themeluar në vitin 2015 nga miqtë dhe mbështetësit e Kakha Bendukidze për të popullarizuar idetë e tregut të lirë në Ukrainë. Misioni i BFMC është të çlirojë potencialin ekonomik të Ukrainës përmes rekomandimeve për politikat, programeve kërkimore dhe arsimore që promovojnë nismën private, përgjegjësinë dhe rregullat e barabarta për të gjithë.
Kontakti: Nataliya Melnyk

Universiteti Ndërkombëtar Westminster në Tashkent

Uzbekistan
Universiteti Ndërkombëtar Westminster në Tashkent (WIUT) është universiteti i parë ndërkombëtar në Uzbekistan dhe i pari në Azinë Qendrore që ofron arsim perëndimor, me kualifikime të Mbretërisë së Bashkuar (MB). Misioni i WIUT-së është që të sigurojë Standarde Ndërkombëtare të Arsimit dhe Mundësi Kërkimore që kontribuojnë në zhvillimin intelektual, social dhe profesional të komuniteteve të Azisë Qendrore, si dhe në niveli Komuniteti Global.
Kontakti: Nargiza Alimukhamedova

Mësoni më shumë rreth EFI-së në Uzbekistan (në uzbekisht)