კონტენტზე გადასვლა
მთავარი
მთავარიბლოგიპარტნიორებიჩვენ შესახებ
დაიწყეთ კითხვა
ან ჩამოტვირთეთ უფასოდ

ჩვენი ქსელი

ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორები მართავენ აქტივობების პროგრამას, რომლებიც მკითხველებს წაახალისებენ გამოიკვლიონ წიგნი და იაზროვნონ ისე, როგორც საღი აზრის ეკონომისტებმა.

ალბანეთის მეწარმეობის ინსტიტუტი

ალბანეთი
ალბანეთის მეწარმეობის ინსტიტუტის მისიაა გავლენა იქონიოს საჯარო პოლიტიკურ დებატებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების გზით და კონსენსუსის მიღწევა იმ პოლიტიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომლებიც ხელს უწყობენ სამართლიანი, კონკურენტული და განვითარებული ეკონომიკის ჩამოყალიბებას. საკონტაქტო პირი: ბესარტ კადია

ბენდუქიძის თავისუფალი ბაზრის ცენტრი

უკრაინა
ბენდუქიძის თავისუფალი ბაზრის ცენტრი (BFMC) დამოუკიდებელი უკრაინული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრია, რომელიც 2015 წელს კახა ბენდუქიძის მეგობრებმა და მხარდამჭერებმა დააფუძნეს უკრაინაში თავისუფალი ბაზრის იდეების პოპულარიზაციის მიზნით. ბენდუქიძის თავისუფალი ბაზრის ცენტრის (BFMC) მიზანია უკრაინის ეკონომიკური პოტენციალის გამოვლენა პოლიტიკური რეკომენდაციების, კვლევითი და საგანმანათლებლო პროგრამების გამოყენებით, რომლებიც ხელს უწყობენ კერძო ინიციატივის, პასუხისმგებლობისა და ყველასთვის თანაბარი წესების განვითარებას.
საკონტაქტო პირი: ნატალია მელნიკი

გაიგეთ მეტი „EFI“-ის შესახებ სომხეთში (სომხურ ენაზე)

ვესტმინსტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტაშკენტში

უზბეკეთი
ტაშკენტის ვესტმინსტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (WIUT) პირველი საერთაშორისო უნივერსიტეტია უზბეკეთში და პირველი სასწავლებელი ცენტრალურ აზიაში, რომელიც დასავლურ განათლებას სთავაზობს, გაერთიანებული სამეფოს კვალიფიკაციით. WIUT-ის მისიაა განათლების საერთაშორისო სტანდარტების და კვლევის შესაძლებლობების შეთავაზება, რომელიც ხელს უწყობს ცენტრალური აზიის და გლობალური საზოგადოებების ინტელექტუალურ, სოციალურ და პროფესიონალურ განვითარებას. საკონტაქტო პირი: ნარგიზა ალიმუხამედოვა.

გაიგეთ მეტი „EFI“-ის შესახებ უზბეკეთში (უზბეკურ ენაზე)

მიზესის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ბელარუსი
მიზესის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიზანია თავისუფალი საბაზრო დემოკრატიული საზოგადოების იდეებისა და იდეოლოგიების განვითარება არჩევანის და პერსონალური პასუხისმგებლობის საფუძველზე; ადამიანების ღია საზოგადოებების შექმნა, რომლებიც ამ იდეებს გაიზიარებენ; საზოგადოებრივი პოლიტიკური დებატების პარამეტრების გაფართოება შეზღუდული მმართველობის, ინდივიდუალური თავისუფლებისა და კერძო ქონების თავდაპირველი იდეების გასავითარებლად; დახმარება ეროვნული ელიტის ჩამოყალიბებაში, რომელიც შეძლებს ბელარუსის საზოგადოების განვითარების უზრუნველყოფას თავისუფლებისა და დემოკრატიის მიმართულებით, თანამოაზრე ქვეყნების ოჯახებში.
საკონტაქტო პირი: იაროსლავ რომანჩუკი

რიინვესტის ინსტიტუტი

კოსოვო
რიინვესტის ინსტიტუტი მიზანია კოსოვოს თანამედროვე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა სამეწარმეო ფილოსოფიის საფუძველზე.
საკონტაქტო პირი: ვისარ ვოკრი

გაიგეთ მეტი „EFI“-ის შესახებ კოსოვოში (ალბანურ ენაზე)

საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივა

საქართველო
საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივა (GEL) ახალი არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომლის შექმნის მიზანია ეკონომიკური წიგნიერების ამაღლება ქართული საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს შორის. GEL ორიენტირებულია ეკონომიკური განათლების გაუმჯობესებაზე და ეკონომიკური ცოდნის ამაღლებაზე პროფესიული საგანმანათლებო ცენტრების სტუდენტებს და იურიდიული, პოლიტიკური მეცნიერებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტების სტუდენტებს შორის.
შეხვედრა პირი: ლევან ფავლენიშვილი.

გაიგეთ მეტი „EFI“-ის შესახებ საქართველოში (ქართულ ენაზე)

ქცევითი გადაწყვეტილებების ცენტრი

სომხეთი
ქცევითი გადაწყვეტილებების ცენტრი კვლევითი საკონსულტაციო ორგანიზაციაა, რომელიც ქცევითი ეკონომიკური მეთოდოლოგიების გამოყენების გზით, კლიენტებს ყველაზე რთული იდეების განხორციელებაში ეხმარება.
საკონტაქტო პირი: არამ ღაზარიანი

ყაზახეთის მეცნიერებათა დოქტორების ასოციაცია გაერთიანებულ სამეფოში

ყაზახეთი
„ყაზახეთის მეცნიერებათა დოქტორების ასოციაცია გაერთიანებულ სამეფოში“ (KPAUK) ყაზახ მეცნიერებათა დოქტორი მკვლევარების არაკომერციული ინტერდისციპლინარული ორგანიზაციაა, ვინც სწავლობენ ან გავლილი აქვთ მეცნიერებათა დოქტორის პროგრამა გაერთიანებულ სამეფოში. KPAUK-ის მიზანია გაერთიანებული სამეფოს და ყაზახი მეცნიერების ურთიერთობის გამარტივება და საუკეთესო პრაქტიკის განხორციელების ხელშეწყობა ინოვაციების, მეცნიერებისა და მდგრადი განვითარების მიმართულებით, ყაზახეთის საჭიროებებზე ორიენტირებით.
საკონტაქტო პირი: სერიკ შაკარიმი

სახელმწიფო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების ინსტიტუტი

ყირგიზეთი
სახელმწიფო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების ინსტიტუტი (IPPA) რეგიონალური კვლევითი ცენტრია, რომელიც ცენტრალური აზიის ეკონომიკასა და სოციალურ პოლიტიკაზეა ორიენტირებული. მისი პროფესიონალური საგანმანათლებლო პროგრამები მტკიცებულებაზე დაფუძნებული კვლევითი უნარების გამოსაყენებლად სამთავრობო და საჯარო საზოგადოების ანალიტიკური უნარების განვითარებისკენ არის მიმართული. IPPA ცოდნისა და სწავლის მსოფლიო კლასის ცენტრის „ცენტრალური აზიის უნივერსიტეტის“ ნაწილია, რომელიც იზოლირებულ სასოფლო საზოგადოებებს აკავშირებს გლობალურ საზოგადოებასთან და ქმნის თანამედროვე ეკონომიკებისა და სტაბილური მმართველობისთვის საჭირო ადამიანურ კაპიტალს.
საკონტაქტო პირი: ქემელ ტოკტომუშევი